Solenergi

Solvärme innebär att solen används för uppvärmning.
En vanlig tillämpning är vattenvärmning för uppvärmning och tappvarmvattenproduktion i villor. Det vanligaste produktionssättet är genom solfångare. Dessa kan vara plana eller vakuumrörsmodell.

Är du intresserad av att ta vara på gratis energin som solen ger oss så boka ett besök så kommer vi ut till er och kollar på förutsättningarna i er fastighet för att använda solvärme.