Skorstensrenovering

Precis som allt annat så blir en skorsten sliten med tiden och kan då vara i behov av en renovering.

En skorsten som inte använts på länge kan vara i behov av tätning och viss restaurering som inte alltid syns på utsidan. Vi har en lång erfarenhet av renovering av skorstenar med hjälp av ett insatsrör eller en glidgjutning. Är skorsten i ett sämre skick även på utsidan hjälper vi även till med att knacka ned skorstenen och mura om den.
Vi monterar även en regnhuv på skorsten efter renoveringen för att säkra skorsten inför framtiden.