Mur & Putsning

Vi utför stora mängder av murningsarbeten och putsningsarbeten. Givetvis ommurningar samt renovering av skorstenar och murstockar. Men också fasadmurning och putsning samt övriga murningsarbeten.

Vi arbetar med många olika varianter av material för att anpassa arbetet efter förutsättningar och önskad design.
Arbetet kan utföras i allt från murblock till klassiska tegelstenar.