Heda Villaskorsten

Heda villaskorsten ä ren robust skorsten av pimpstensbetong avsedd för alla fasta ich flytande bränslen. Pimpsten bildas vid vulkanutbrott och täl höga rökgastemperaturer och har mycket god isoleringsförmåga. Detta innebär att röken inte kyls ner, vilket säkerställer ett bra drag i skorstenen och eliminerar risken för kondensbildning. Dessutom blir skorstenens yttertemperatur låg. Det innebär att den kan placeras mycket nära brännbara byggnadsdlar med bibehållen hög säkerhet.
keddy-villaskorsten

Heda villaskorsten är godkänd för eldständer med upp till 120 kW tillförd effekt. Den tål dessutom förhöjda rökgastemperaturer upp till 450 ̊ C vid normal drift. (Typgodkännande 0237).

Tack vare att Heda villaskorsten har små yttermått och att den får placeras så nära som 20 mm från brännbara byggnadsdlar kräver den err litet utrymme vid bjälklagsgenomföringar. Den fär med god marginal plats mellan reglarna i err bjälklag.

Heda villaskorsten är lätt – och snabbmonterad tack vare den låga vikten och skorstenselementens konstruktion. Rökröret, soleringen och yttermanteln utgör en enda komonent..

Blir skrostenen hög ovan tak finns armeringsvajrar i önskade längder iställer för vanliga armeringsstänger. Detta förenklar armeringsmomentet betydligt. Om skorstenen skall plåtbeklädas ovan tak finns färdiga kompletta plåthuvar i byggsats.

Skorstenselementen är fasade i skarvarna och sätts ihop med ett speciellt lim som medföljer vid leveransen. Allt för att garantera en tät skorsten. Heda villaskorsten är svensktillverkad och därmed anpassad efter våra stränga klimatiska förhållanden.