Rot-avdrag

Arbetskostnaden för installation av eldstad eller renovering av skorsten ger rätt till skattereduktion. Det räknas nämligen som Rot-arbete. Förutsättningen är att arbetet utförs i en bostad som du äger.

ROT-avdraget görs enligt fakturamodellen. Det innebär att du som köpare bara betalar halva arbetskostnaden inklusive moms. Resterande arbetskostnaden skickar vi in en ansökan till Skatteverket om.

Skattereduktion för husarbeten medges med högst 50.000 kronor per person och år.

Klicka här  – för mer ingående information.