Bygglov och bygganmälan

Behövs det bygglov vid en installation av en eldstad eller räcker den med en bygganmälan?
Vilka uppgifter måste du lämna till myndigheterna?
Kontakta oss på Eldabutiken i Oskarström så hjälper vi er med underlaget till kommunen.

 

Besiktning

Alla installationer av eldstäder skall besiktigas, även om du anlitat Eldabutikens utbildade montörer.
Besiktningen görs av en licensierad besiktningsman.
Kontakta oss på Eldabutiken i Oskarström så hjälper vi er med att boka en besiktning.