Miljö

Dagens eldstäder är något helt annat än äldre öppna spisar, kaminer och kakelugnar.Med modern förbränningsteknik får vi ut den största möjliga effekten av eldstaden samtidigt som vi släpper ut miljövänliga restprodukter.

Biobränslen så som ved är en del av det naturliga kretsloppet. Om man kan konsten att elda rätt innehåller röken i stort sett bara koldioxid och vatten.
Träd tar upp vatten och koldioxid för att kunna tillverka energirika syre- och kolhydratmolekyler genom fotosyntesen.
När träden huggs ner och återanvänds till ved, frigörs åter vattnet och koldioxiden.
Rätt utfört bidrar inte vedeldning till den globala uppvärmningen, bara till den lokala.
Byter du din äldre, icke-miljövänliga eldstad till en ny från oss på Eldabutiken tar vi givetvis med din gamla eldstad och ser till att den tas om hand på ett miljövänligt sätt.
För oss är det viktigt att visa respekt för dig och ditt hem och självklart städar vi upp efter oss.

Elda rätt

Höga el- och oljepriser gör att allt fler väljer att stödja upp sitt värmesystem med en komplements värmekälla. Då är en eldstad med biobränsle det självklara valet.
Oberoende beräkningar visar att villor med en lokaleldstad, som grupp betraktad, förbrukar mindre energi från fossila uppvärmningskällor än villor utan en lokaleldstad.
Men om vi inte ska elda på ett miljövänligt sätt krävs en modern brasvärmeanläggning med hög verkningsgrad – och inte minst, att vi verkligen anstränger oss för att elda rätt.
För självklart kan även den bästa utrustning användas på ett felaktigt sätt. Produktutvecklingsavdelningarna hos de olika kamintillverkarna har arbetat mycket för att minimera riskerna för felaktig användning och även satsat på produktutveckling som gör det enklare att elda rätt.

Checklista för eldning i lokal eldstad

För att få ut mesta möjliga energi och samtidigt få en miljövänlig eldning gör så här:
Se till att du har en modern braskamin med effektiv förbränning. Elda bara torr ved. Ha god lufttillförsel, pyrelda aldrig.
Att elda vid maximal effekt med bra drag är bättre än att elda med låg effekt under hela dagen. Visserligen räcker veden längre men utbytet av energin blir mycket mindre.
Med rätt eldning skall röken vara vit, helst genomskinlig. Svart/grå rök tyder på en olämplig eldstad, fel eldningsteknik eller användning av felaktigt bränsle.
Eldstaden fungerar bättre om den sotas och rengörs ofta. Det spar både energi och miljön.
Tänk alltid på att det är förbjudet att elda hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånplattor eller liknande.

Att köpa ved

Det du ska tänka på när du köper färdigkluven ved är att den är torr. Annars måste du lagra den en längre tid innan du kan elda med den. Ved erbjuds i både säckar och i större partier. Eldar du kontinuerligt i din braskamin och har möjlighet att lagra några kubikmeter är det betydligt billigare än att köpa veden säckvis.
Hugger du veden själv bör du göra det under vintern och tidig vår. Kapa och klyv veden så snart du kan och låt den ligga i hög eller stapel över sommaren. Viktigast är att veden ligger luftigt eftersom mycket vatten ska avdunsta.

När du tänder

Tändpåsar är ett enkelt och effektivt hjälpmedel vid upptändning i din eldstad. Lägg tunn upptändningsved (ca: 2kg) i kaminen med avstånd emellan. Placera en tändpåse på eldstadens rökvändarhylla, detta för att snabbare få ett bra drag  i skorstenen. Lägg sedan en tändpåse på toppen av veden och tänd, du har garanterat en skön brasa inom ett par minuter.

Bra eldning

Det är viktigt att du vårdar din eldstad. Ett rent glas är oftast ett kvitto på en bra förbränning. Färgen på röken ger dig också signaler om förbränningen. När röken är svagt vit eller genomskinlig har du en bra förbränning och det kommer nästan bara vattenånga ur skorstenen. Är röken mörk har du inte en fullständig förbränning, det beror oftast på för lite luft till eldstaden eller att veden är fuktig.

Modern vedeldning

En modern anläggning har en verkningsgrad på uppemot 80 procent. Det kan jämföras med en öppen spis som bara har en verkningsgrad på mellan 5-10 procent. Den som vill hålla nere sina uppvärmningskostnader med hjälp av braskaminen ska elda med torr ved.

Värmeinnehåll i olika träslag. Träslaget kan variera. I tabellen finns en uppställning över hur mycket kW timmar träslagen ger per kilo träd.

Trädslags olika värmevärde – kWh/kg

 • Lönn 4,1
 • Björk 4,3
 • Ek 4,0
 • Al 4,2
 • Ask 4,1
 • Gran 4,2
 • Tall 4,4
 • Lärk 4,4

 

Miljöfördelar med modern brasvärme

 • Förnyelsebart biobränsle
 • Lokalt producerat bränsle
 • Effektiv förbränning
 • Försumbara partikelutsläpp
 • Minskar elberoendet
 • Bidrar inte till växthuseffekten

 

Brasvärme är den enda el-oberoende värmekällan

Eldstaden har alltid varit en självklar samlingsplats i våra hem. I ett modernt högteknologiskt samhälle behöver vi eldstaden mer än någonsin – inte bara för trivsel utan även för ökad trygghet.

Räddningsverket räknar med att cirka 45 000 hushåll blir strömlösa under någon period varje år. Även om inte alla strömavbrott blir lika allvarligt som vid de senaste årens rekordstormar ex. Gudrun och Per. Så ger eldstaden en välkommen, för att inte säga nödvändig, extra säkerhet och trygghet..
Eldstaden är helt el-oberoende och eldas med ved, en förnyelsebar energikälla som är lätt tillgänglig i alla delar av landet.