KÖP & LEVERANSVILLKOR

Bygganmälan & Besiktning:

När man installerar en eldstad skall en bygganmälan göras till kommunen. Efter installationen skall även en besiktning utföras av en legitimerad besiktningsman i kommunen.

Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar:
– Att anmälan görs till kommunens byggnadskontor.
– Att befintlig rökgång om sådan ska användas är godkänd.
– Att installationen besiktigas innan den tas i bruk.
– Att godkända uppstigningsanordningar finns anordnade.

Vi är behjälpliga med sätta ihop underlaget till bygganmälan och kan även boka besiktning. Önskas hjälp med detta skall det meddelas i samband med beställningen.

Hämtning av gods från vårt lager:

Kontrollera alltid att godset har kommit till vårt lager. Vi ringer normalt och talar om att godset är klart för avhämtning.
Utlastning från vårt lager sker måndag till torsdag 11.00–18.00 och fredag 11.00–17.00
Andra tider endast efter överenskommelse.
Vi lastar med truck i lämplig personbil samt på släp eller lastbil.

Leverans direkt till kund:

I de fall godset levereras med transportföretag direkt till Er, skall ni ta emot godset, kontrollera att alla kollin finns och i möjligaste mån kontrollera att godset inte är skadat. Chauffören lastar av godset men är inte behjälplig med att bära in eller packa upp godset.

Reklamationer på skadat gods måste vara oss och transportföretaget tillhanda senast 3 dagar efter emottaget gods.
I annat fall utgår ingen ersättning.

Ombokning monteringstid:

Ombokning av monteringstid skall göras senast 7 dagar innan installationsdatum.

Montering:

Köparen ansvarar för att utrymmet är förberett för installationen. T.ex. att möbler är undanflyttade, både vid eldstadens placering samt att det finns en fri passage mellan eldstadens placering och ytterdörren. Eldabutiken skyddar golvet med medhavande gummimattor. Övrig intäckning ingår ej om så inte överenskommits.

Kostnad för erforderlig avväxling av bärande konstruktion, eventuella skador uppkomna vid håltagning på dolda el-, vatten-, avlopps- eller ventilationsrör, eller om sådana måste flyttas tillkommer.

Eventuella åtgärder för att justera undertryck eller säkerställa luftflöde ingår ej i installationskostnaden om så inte överenskommits.

Kostnader för fundament ingår endast när så angivits. Vid montage av eldstäder med en vikt över 400 kg krävs normalt ett fundament.

Målning och spacklingsarbeten ingår ej om så inte överenskommits.
Håltagning i betongväggar/betongbjälklag ingår ej om så inte överenskommits.
Grovstädning av montageplatsen ingår, finstädning ingår inte.

Merkostnader förenat med specialbeslag på tak där standardbeslag inte kan användas, eller om skorstenen måste vinklas tillkommer.
Borttransport av emballage och byggrester ingår i installationskostnad.

Merkostnader förorsakade av dolda förutsättningar som normalt inte kunnat förutses genom av köparen lämnade ritningar, bilder eller muntliga uppgifter tillkommer.

Vid installation ska ni som slutkonsument vara anträffningsbara om eventuella frågor dyker upp, antigen via direkt kontakt på plats eller per telefon.

Skorsten:

Stålskorstenar levereras om inget annat anges i svart kulör. Utvändiga delar är också svarta.

Skorstensrenovering:

Vid renovering av skorstenskanaler reserverar vi oss för trasiga skiljeväggar, sidodragningar, area förändringar som ej kunnat upptäckas vid besiktning. Vi reserverar oss också för skiljeväggar som rasar under renoveringen och håltagningar som erfordras för att återställa skorstenen. Omtapetsering och ommålning efter håltagning ingår ej i vårt åtagande.

Anmärkningar installationsbesiktning:

Anmärkningar som gäller vårt arbete åtgärdas utan kostnad och vi står för eventuell efterbesiktning.

Ekonomisk kompensation för väntetid eller förlorad arbetstid utgår inte.

Försening leverans / montering:

Eldabutiken och våra leverantörer skall tillse att givna leveranstider i största möjliga utsträckning hålls.

Vid en eventuell försening utgår ingen ekonomisk kompensation.

Betalningsvillkor:

  • Kontant betalning
  • Godkänt kreditkort via butikens betalningsterminal
  • Faktura 10 dagar netto.
  • Räntefri delbetalning via vår partner Santander Consumer Bank

Vid försenad betalning debiteras 9% ränta i enlighet med räntelagen (1975:635 – §9).
Vid beställning godkänner ni att vi har möjlighet att göra en kreditupplysning.

Räntefri delbetalning:

Vi erbjuder en räntefri delbetalning via vår partner Santander Consumer Bank, 6, 12 eller 24 månaders kredittid.

Kapitalbeloppet är räntefritt, avi-avgift med 30 kronor per månad tillkommer samt även uppläggningsavgift.

  • 6 månader: 195:-
  • 12 månader: 395:-
  • 24 månader: 495:-

För att lägga upp räntefri delbetalning vänligen kom till butiken eller ansök via www.eldabutiken.se

Reklamationer:

Vid reklamationer på levererad eller monterad vara äger vi rätt att åtgärda felet inom skälig tid efter anmälan.

Ekonomisk kompensation för väntetid eller förlorad arbetstid utgår inte.

Garantier:

Garantier på produkter lämnas i enlighet med respektive produkts garantivillkor.
På montage gäller 2 års garanti.

Naturmaterial:

Täljsten eller marmor är ett naturmaterial där naturliga färgskiftningar förekommer.
Vi har ingen möjlighet att påverka, byta eller förändra levererat material.

Bilder / dokumentation:

Vid en installation tar vi oftast bilder under montaget. Dessa bilder kan publiceras i sociala medier alternativt som exponering i vår butik. Givetvis utan hänvisning till montageplats eller fastighetsägare.
Önskar ni att bilderna inte publiceras, vänligen meddela oss detta vid beställning.